T. 02/ 962 25 35

Ф. 02/ 962 22 25
дейности
Изграждане на водопроводни и канализационни мержи и съоръжения
През 25 годишния си опит „ГЕЛАК” ООД изгради:

3.1.1. водопроводни мрежи с дължина над 120 км. с диаметри до ф900 мм.
3.1.2. канализационни мрежи над 250 км. с диаметри до ф2000 мм.
3.1.3. помпени станции
3.1.4. многобройни сложни съоръжения от техническата инфраструктура

Дружеството извършва пълен инженеринг на инфраструктурни проекти: изготвяне и съгласуване на работни проекти, качествено изпълнение и пускане в експлоатация.

Използването на изцяло собствена и съвременна механизация за изпълнение на траншейни и безизкопни проекти ни дава увереност да гарантираме качествено изпълнение в срок.
Аварийна поддръжка на водопроводни и канализационни мрежи
Аварийната дейност на „ГЕЛАК” ООД утвърди дружеството като предпочитан партньор за решаване на сложните проблеми възникващи в канализационна мрежа на гр. София. Дългогодишният опит в аварийната поддръжка на столичната канализационна мрежа в натоварената градска среда и при наличието на множество подземни комуникации гарантира способността на екипите ни да се справят с най-трудните ситуации.
Безизкопни технологии
Безизкопните технологии се прилагат, когато необходимостта от преминаване под пътища, техническа инфраструктура и други съоръжения, природни препятствия, както и опазване на околната среда са приоритет на възложителя. От 2000 г. „Гелак” ООД започва да прилага безизкопни методи за изграждане на водопроводи. Първите изградени водопроводи са с малки диаметри до ф110 мм. С пневматични машини за хоризонтален сондаж.
През 2010 г. въведохме технология за прецизно безизкопно изграждане на канализационни системи. Технологията позволява полагане да тръби с диаметър до ф1400 на дълбочини дори над 7 м., като прецизно спазва изключително важният за гравитачна канализация проектен наклон по цялата дължина на трасето.
Днес разполагаме с
. 5 броя пневматични машини за хоризонтален сондаж
. Специализирана машина за безизкопно изграждане на канали. Технилогията позволява полагане на тръби от ф300 мм. до ф1400 мм. с прецизно насочване и постигане на проектните налкони без отклонение.
. Най – модерната в България машина за хоризонталнен сонтаж HDD позволяваща полагане на тръби с диаметри от ф100 мм. до ф630 мм. дори и в скални почви
Обследване и почистване на канализационни системи
Видео диагностика на канализационни мрежи Нашият екип за CCTV диагностика на канали извършва обследване на мрежите поддържани от експлоатационните дружества в столицата и страната, както и канали на частни инвеститори „ГЕЛАК” ООД контролира кечеството на всички свои новоизградени и рехабилитирани мрежи чрез CCTV Техниката за CCTV диагностика позволява заснемането на всички размери и профили тръбопроводи. Осъществява засмане на странични включвания през главния тръбопровод, чрез използване на сателитна камера.
3.4.2. Почистване на канализационни системи
Профилактиката на канализационни системи осигурява безпроблемната им работа и предотвратява бъдещи запушвания и други по-сериозни аварий. Екипът за почистване на канали е оборудван с рециклираща машина за почистване чрез вода под високо налягане. Технологията не използва питейна вода за нуждите на почистването.
Проектиране и строителство на сгради
„Гелак” ООД извършва инженеринг на жилищни, обществени и промишлени сгради. Предлагаме цялостно изпълнение на Вашите инвестиционни намерения от проектирането до въвеждане в експлоатация на сградите и прилежащата им инфраструктура.
София 1407
ул. "Люба Величкова" 24

e-mail: office@gelak.bg

тел.: 02/ 962 25 35
факс: 02/ 962 22 25